XƯƠNG KHỚP NANG

140.000,0

Sản phẩm cho người lớn tuổi, bổ xung canxi và phụ trợ tốt cho xương khớp.