XƯƠNG KHỚP NANG

    140.000,0

    Sản phẩm cho người lớn tuổi, bổ xung canxi và phụ trợ tốt cho xương khớp.